“Thuế trà đá” và chuyện kinh tế ngầm

Theo ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến, người bán trà đá tại Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách.
Theo ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến, người bán trà đá tại Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách.
Theo ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến, người bán trà đá tại Việt Nam có tỉ suất lợi nhuận cao nhất trên thế giới, 5.000-7.000% nhưng lại không đóng đồng nào cho ngân sách.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top