Thuế thu nhập tiền hỗ trợ thất nghiệp: không sai, nhưng thiếu nhân văn

Công nhân Đặng Hoài Hận, 38 tuổi, 1 mẹ già, 3 con nhỏ, thất nghiệp, nợ ngân hàng và chỉ có mong muốn là xin nhà nước đừng đánh thuế lên khoản tiền hỗ trợ mà anh định dành để trả nợ. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Đặng Hoài Hận, 38 tuổi, 1 mẹ già, 3 con nhỏ, thất nghiệp, nợ ngân hàng và chỉ có mong muốn là xin nhà nước đừng đánh thuế lên khoản tiền hỗ trợ mà anh định dành để trả nợ. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Đặng Hoài Hận, 38 tuổi, 1 mẹ già, 3 con nhỏ, thất nghiệp, nợ ngân hàng và chỉ có mong muốn là xin nhà nước đừng đánh thuế lên khoản tiền hỗ trợ mà anh định dành để trả nợ. Ảnh: Nam Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top