Thuế thu nhập cá nhân: Đừng để chưa ban hành đã lạc hậu!

Giá thịt lợn liên tục tăng, một chỉ dấu "vật giá leo thang" khi CPI từ lâu đã tăng trên 20% trong khi mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN chưa hề được điều chỉnh.
Giá thịt lợn liên tục tăng, một chỉ dấu "vật giá leo thang" khi CPI từ lâu đã tăng trên 20% trong khi mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN chưa hề được điều chỉnh.
Giá thịt lợn liên tục tăng, một chỉ dấu "vật giá leo thang" khi CPI từ lâu đã tăng trên 20% trong khi mức giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN chưa hề được điều chỉnh.
Lên top