Thực trạng đã lộ diện

Mưa lũ hoành hành tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại 1.000 tỉ đồng.
Mưa lũ hoành hành tại Quảng Ninh: TKV thiệt hại 1.000 tỉ đồng.