Thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Nửa triệu m2 bãi đỗ xe đang bị bỏ hoang

Trong khi ô tô đỗ tràn đường vì thiếu bãi đỗ thì hơn nửa triệu m2 bãi đỗ ở một quận như Hoàng Mai đang bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua (Ảnh: Xe đỗ dưới lòng đương trong khu ngoại giao đoàn/Phương Anh)
Trong khi ô tô đỗ tràn đường vì thiếu bãi đỗ thì hơn nửa triệu m2 bãi đỗ ở một quận như Hoàng Mai đang bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua (Ảnh: Xe đỗ dưới lòng đương trong khu ngoại giao đoàn/Phương Anh)
Trong khi ô tô đỗ tràn đường vì thiếu bãi đỗ thì hơn nửa triệu m2 bãi đỗ ở một quận như Hoàng Mai đang bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua (Ảnh: Xe đỗ dưới lòng đương trong khu ngoại giao đoàn/Phương Anh)
Lên top