Thủ tướng sốt ruột, lãnh đạo tỉnh loay hoay với các bản báo cáo

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang không nhớ nội dung để báo cáo Thủ tướng Ảnh: Cắt từ bản tin VTV
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang không nhớ nội dung để báo cáo Thủ tướng Ảnh: Cắt từ bản tin VTV
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang không nhớ nội dung để báo cáo Thủ tướng Ảnh: Cắt từ bản tin VTV
Lên top