Thủ tướng: Chiếc bình hũ và câu chuyện san hô đỏ

Thủ tướng gửi gắm rất nhiều tới các nhà khoa học "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phải đi vào cái ta cần chứ không phải cái ta có", đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vaccine như một nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng gửi gắm rất nhiều tới các nhà khoa học "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phải đi vào cái ta cần chứ không phải cái ta có", đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vaccine như một nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng gửi gắm rất nhiều tới các nhà khoa học "Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phải đi vào cái ta cần chứ không phải cái ta có", đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vaccine như một nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top