Thủ tướng, các cuộc kiểm tra không báo trước và 4.0

Thủ tướng Chính phủ trao đổi trực tiếp với nhiều lãnh đạo cấp xã, phường để tìm hiểu tình hình thực tế. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ trao đổi trực tiếp với nhiều lãnh đạo cấp xã, phường để tìm hiểu tình hình thực tế. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ trao đổi trực tiếp với nhiều lãnh đạo cấp xã, phường để tìm hiểu tình hình thực tế. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top