Thủ Thiêm, cái nào đúng, cái nào sai?

Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô.
Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô.
Khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Cường Ngô.