Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Thú quyền”

Năm 2017, cái chết thương tâm của chú hải cầu bên bờ biển Phan Rí Cửa đã gây xúc động mạnh dư luận xã hội. Ảnh: Zing
Năm 2017, cái chết thương tâm của chú hải cầu bên bờ biển Phan Rí Cửa đã gây xúc động mạnh dư luận xã hội. Ảnh: Zing