“Thú quyền”

Năm 2017, cái chết thương tâm của chú hải cầu bên bờ biển Phan Rí Cửa đã gây xúc động mạnh dư luận xã hội. Ảnh: Zing
Năm 2017, cái chết thương tâm của chú hải cầu bên bờ biển Phan Rí Cửa đã gây xúc động mạnh dư luận xã hội. Ảnh: Zing
Năm 2017, cái chết thương tâm của chú hải cầu bên bờ biển Phan Rí Cửa đã gây xúc động mạnh dư luận xã hội. Ảnh: Zing