Thu phí rác thải theo khối lượng là công bằng, hợp lý

Bãi rác tại khối 4 và 5 ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: VIỄN CHINH
Bãi rác tại khối 4 và 5 ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: VIỄN CHINH
Bãi rác tại khối 4 và 5 ở thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: VIỄN CHINH
Lên top