Thu phí cao tốc: Dân yêu cầu làm thật tốt 3 việc

Thu phí cao tốc phải phù hợp. Ảnh minh hoạ
Thu phí cao tốc phải phù hợp. Ảnh minh hoạ
Thu phí cao tốc phải phù hợp. Ảnh minh hoạ
Lên top