Thử lên chốt kiểm dịch COVID-19 vài giờ rồi hãy đòi kỷ luật cán bộ

Nắng như nung ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại 1 cửa ô phía nam TP.Đà Nẵng. Ảnh: CT
Nắng như nung ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại 1 cửa ô phía nam TP.Đà Nẵng. Ảnh: CT
Nắng như nung ở chốt kiểm dịch COVID-19 tại 1 cửa ô phía nam TP.Đà Nẵng. Ảnh: CT
Lên top