Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thu hút nhân tài cần chế độ đãi ngộ, giữ chân nhân tài cần môi trường làm việc

Khu vực một cửa ở Đà Nẵng trong giờ làm việc (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Khu vực một cửa ở Đà Nẵng trong giờ làm việc (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).