Thu hút nhân tài cần chế độ đãi ngộ, giữ chân nhân tài cần môi trường làm việc

Khu vực một cửa ở Đà Nẵng trong giờ làm việc (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Khu vực một cửa ở Đà Nẵng trong giờ làm việc (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Khu vực một cửa ở Đà Nẵng trong giờ làm việc (ảnh: Nguyễn Đông/Vnexpress.net).
Lên top