Thu hồi xe máy cũ nát- những “bát nhang di động”: Thà đốt lên một que diêm

TP HCM: Khi ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt. Ảnh: Minh Quân
TP HCM: Khi ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt. Ảnh: Minh Quân
TP HCM: Khi ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt. Ảnh: Minh Quân
Lên top