Thu 10 ăn 8, sức nào chịu nổi!

Việc quy hoạch đất đai để xây dựng các khu đô thị mới cần quan tâm. Ảnh: Báo TNMT.
Việc quy hoạch đất đai để xây dựng các khu đô thị mới cần quan tâm. Ảnh: Báo TNMT.
Việc quy hoạch đất đai để xây dựng các khu đô thị mới cần quan tâm. Ảnh: Báo TNMT.