Thông minh là quét sạch móc túi, trộm cắp, cướp giật

Lên top