"Thông hành vaccine" phải được ưu tiên đi lại trên phạm vi toàn quốc

Tiêm đầy đủ hai mũi sẽ được cấp "thông hành vaccine" Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm đầy đủ hai mũi sẽ được cấp "thông hành vaccine" Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm đầy đủ hai mũi sẽ được cấp "thông hành vaccine" Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top