Thông điệp từ Mỹ Đình, phép thử Mỹ Đình

Việc sân Mỹ Đình mở cửa cho 20.000 cổ động viên tới sân sẽ truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về sự "bình thường mới". Ảnh: Báo Thái Lan từng sốc vì bóng đá Việt Nam phá vỡ mọi quy tắc khi V-League mở lại hồi tháng 6 năm ngoái/SMM Sport
Việc sân Mỹ Đình mở cửa cho 20.000 cổ động viên tới sân sẽ truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về sự "bình thường mới". Ảnh: Báo Thái Lan từng sốc vì bóng đá Việt Nam phá vỡ mọi quy tắc khi V-League mở lại hồi tháng 6 năm ngoái/SMM Sport
Việc sân Mỹ Đình mở cửa cho 20.000 cổ động viên tới sân sẽ truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về sự "bình thường mới". Ảnh: Báo Thái Lan từng sốc vì bóng đá Việt Nam phá vỡ mọi quy tắc khi V-League mở lại hồi tháng 6 năm ngoái/SMM Sport
Lên top