Thông điệp từ một giám đốc mắc COVID- 19

Tâm lý có thật là nhiều người đeo khẩu trang vì sợ bị phạt hơn là vì lo cho sức khoẻ chính mình. (Ảnh chụp tại Tao Đàn ngay thời điểm dịch: Ảnh: Thanh Vũ/LĐO)
Tâm lý có thật là nhiều người đeo khẩu trang vì sợ bị phạt hơn là vì lo cho sức khoẻ chính mình. (Ảnh chụp tại Tao Đàn ngay thời điểm dịch: Ảnh: Thanh Vũ/LĐO)
Tâm lý có thật là nhiều người đeo khẩu trang vì sợ bị phạt hơn là vì lo cho sức khoẻ chính mình. (Ảnh chụp tại Tao Đàn ngay thời điểm dịch: Ảnh: Thanh Vũ/LĐO)
Lên top