Thông điệp hòa bình và tình yêu thương đến từ Việt Nam

Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc ngày 12.5. Ảnh: SƠN TÙNG
Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc ngày 12.5. Ảnh: SƠN TÙNG
Các đại biểu dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc ngày 12.5. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top