Thông cổ thụ bị hạ ngay giữa trung tâm Thành phố Đà Lạt, ai ra tay?

Một vụ phá rừng thông ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Một vụ phá rừng thông ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Một vụ phá rừng thông ở TP.Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: N.B
Lên top