Thời nào cũng cần có những con người “sẵn sàng”

Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu. Ảnh: Hải Nguyễn