“Thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch

Phải khẳng định rằng, mùa hè năm nay là “thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch. Ảnh: Mạnh Hùng
Phải khẳng định rằng, mùa hè năm nay là “thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch. Ảnh: Mạnh Hùng
Phải khẳng định rằng, mùa hè năm nay là “thời điểm vàng” để Việt Nam phục hồi du lịch. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top