Thoát kỷ luật nhờ... ốm

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top