Thịt lợn: Giá ngoài chợ, “giá trên tivi”

Qua nhiều khâu trung gian, giá thịt lợn bầy bán ở chợ dân sinh đang rất cao. Ảnh: Kh.V
Qua nhiều khâu trung gian, giá thịt lợn bầy bán ở chợ dân sinh đang rất cao. Ảnh: Kh.V
Qua nhiều khâu trung gian, giá thịt lợn bầy bán ở chợ dân sinh đang rất cao. Ảnh: Kh.V
Lên top