Thi trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để phòng dịch

Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Đà Nẵng sẽ tổ chức thi học kỳ trực tuyến cho học sinh trung học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top