Thi lớp 10: Cơn đau đầu mang tên nguyện vọng, trường công và hộ khẩu

Học sinh chuẩn bị thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay gặp nhiều thay đổi trong tuyển sinh. Ảnh H.P
Học sinh chuẩn bị thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay gặp nhiều thay đổi trong tuyển sinh. Ảnh H.P
Học sinh chuẩn bị thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay gặp nhiều thay đổi trong tuyển sinh. Ảnh H.P
Lên top