Thi 9 - 10 điểm/môn vẫn trượt, không trầm cảm cũng sốc

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top