Thêm một sự thật sau hình ảnh CSGT chào đoàn bác sĩ chi viện từ Quảng Ninh

Đằng sau hình ảnh CSGT đứng nghiêm giơ tay chào đoàn y bác sĩ tới tâm dịch còn có một sự thật mà chúng ta không thể không biết. Ảnh cắt từ clip
Đằng sau hình ảnh CSGT đứng nghiêm giơ tay chào đoàn y bác sĩ tới tâm dịch còn có một sự thật mà chúng ta không thể không biết. Ảnh cắt từ clip
Đằng sau hình ảnh CSGT đứng nghiêm giơ tay chào đoàn y bác sĩ tới tâm dịch còn có một sự thật mà chúng ta không thể không biết. Ảnh cắt từ clip
Lên top