Thêm bằng lăng cổ thụ vào "bản cáo trạng" phá rừng ở Gia Lai

Liên tục phát hiện các vụ phá rừng ở Gia Lai.
Liên tục phát hiện các vụ phá rừng ở Gia Lai.
Liên tục phát hiện các vụ phá rừng ở Gia Lai.
Lên top