Thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt, rồi Hà Nội sẽ chỉ còn 1 điểm: Ùn tắc cả thành phố

Chủ tịch Chung từng hết lời khen BRT trong ngày khai trương nhưng chỉ vài tháng sau đó ông đề nghị phải chia đường vì BRT chiếm 1 làn riêng gây ùn tắc là vô lý
Chủ tịch Chung từng hết lời khen BRT trong ngày khai trương nhưng chỉ vài tháng sau đó ông đề nghị phải chia đường vì BRT chiếm 1 làn riêng gây ùn tắc là vô lý
Chủ tịch Chung từng hết lời khen BRT trong ngày khai trương nhưng chỉ vài tháng sau đó ông đề nghị phải chia đường vì BRT chiếm 1 làn riêng gây ùn tắc là vô lý
Lên top