Thêm 1 tỉ phú đôla là thêm một tin vui cho đất nước

6 tỉ phú Việt Nam trong danh sách mới được Forbes cập nhật. Ảnh: VGP News
6 tỉ phú Việt Nam trong danh sách mới được Forbes cập nhật. Ảnh: VGP News
6 tỉ phú Việt Nam trong danh sách mới được Forbes cập nhật. Ảnh: VGP News
Lên top