“Thế giới 7 tỉ người” và phép tính của bộ trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất trồng lúa, thay vào đó là các cây trồng khác có hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất trồng lúa, thay vào đó là các cây trồng khác có hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói sẽ xin Quốc hội giảm dần diện tích đất trồng lúa, thay vào đó là các cây trồng khác có hiệu quả hơn.
Lên top