Thầy thuốc không cần ca ngợi mà cần được bảo vệ

Một vụ hành hung bác sĩ (ảnh cắt từ clip).
Một vụ hành hung bác sĩ (ảnh cắt từ clip).
Một vụ hành hung bác sĩ (ảnh cắt từ clip).
Lên top