Thầy Sơn không được dùng từ “tởm” với ngành giáo dục

Cô giáo vùng cao một mình chèo mảng đến trường mỗi ngày. Ảnh: Văn Thành Chương
Cô giáo vùng cao một mình chèo mảng đến trường mỗi ngày. Ảnh: Văn Thành Chương
Cô giáo vùng cao một mình chèo mảng đến trường mỗi ngày. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top