Thầy Nguyễn Quốc Bình ngoài những trang giáo án

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đều đặn đứng ở cổng đón học sinh từ sáng sớm. Ảnh: Vietnamnet.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đều đặn đứng ở cổng đón học sinh từ sáng sớm. Ảnh: Vietnamnet.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đều đặn đứng ở cổng đón học sinh từ sáng sớm. Ảnh: Vietnamnet.