Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thật không thể tưởng tượng, một đứa trẻ phải chết chỉ vì... một nụ hôn