Thẳng tay xử phạt như Hà Nội mới ngăn được đại dịch

Công an Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: LĐO.
Công an Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: LĐO.
Công an Hà Nội xử phạt những người không đeo khẩu trang. Ảnh: LĐO.
Lên top