Thẳng tay như ông Phan Ngọc Thọ mới trị được thủy điện Thượng Nhật

Dù chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước nhưng thủy điện Thượng Nhật vẫn tích nước trái phép. Ảnh: TH/LĐO
Dù chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước nhưng thủy điện Thượng Nhật vẫn tích nước trái phép. Ảnh: TH/LĐO
Dù chưa bảo đảm các điều kiện về sử dụng tài nguyên nước nhưng thủy điện Thượng Nhật vẫn tích nước trái phép. Ảnh: TH/LĐO
Lên top