Tham nhũng vặt: Từ chuyện ở dinh Bảo Đại đến 1/3 phải trả phí “bôi trơn”

Cảnh đưa nhận tiền bôi trơn trong một điều tra của LĐ. Ảnh: Long Nguyễn
Cảnh đưa nhận tiền bôi trơn trong một điều tra của LĐ. Ảnh: Long Nguyễn
Cảnh đưa nhận tiền bôi trơn trong một điều tra của LĐ. Ảnh: Long Nguyễn
Lên top