Tham nhũng vặt sinh họa lớn

Những cảnh đưa - nhận chớp nhoáng của nhân viên "chạy lệnh" và các cán bộ hải quan (Hình ảnh PV Lao Động phản ánh trong bài "Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng".
Những cảnh đưa - nhận chớp nhoáng của nhân viên "chạy lệnh" và các cán bộ hải quan (Hình ảnh PV Lao Động phản ánh trong bài "Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng".
Những cảnh đưa - nhận chớp nhoáng của nhân viên "chạy lệnh" và các cán bộ hải quan (Hình ảnh PV Lao Động phản ánh trong bài "Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng".

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top