Thảm họa

"Nếu được bạn muốn xóa bỏ môn học nào nhất" và đây là câu trả lời cho môn sử. Ảnh: fanpage Yên Lãng Confessions.
"Nếu được bạn muốn xóa bỏ môn học nào nhất" và đây là câu trả lời cho môn sử. Ảnh: fanpage Yên Lãng Confessions.
"Nếu được bạn muốn xóa bỏ môn học nào nhất" và đây là câu trả lời cho môn sử. Ảnh: fanpage Yên Lãng Confessions.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top