Thẩm định bãi rác 3 tháng, mở trường mầm non 2 năm chưa xong thủ tục

Điện Biên có cánh đồng Mường Thanh, có lễ hội Hoa Ban với rất nhiều tiềm năng, nhưng muốn có nhà đầu tư thì trước hết phải "nhổ đinh" đi đã. Ảnh: Hà Linh
Điện Biên có cánh đồng Mường Thanh, có lễ hội Hoa Ban với rất nhiều tiềm năng, nhưng muốn có nhà đầu tư thì trước hết phải "nhổ đinh" đi đã. Ảnh: Hà Linh
Điện Biên có cánh đồng Mường Thanh, có lễ hội Hoa Ban với rất nhiều tiềm năng, nhưng muốn có nhà đầu tư thì trước hết phải "nhổ đinh" đi đã. Ảnh: Hà Linh
Lên top