“Thạc sĩ Grab”

Một báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội cho hay: 80% tài xế xe ôm công nghệ là sinh viên, cử nhân thất nghiệp
Một báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội cho hay: 80% tài xế xe ôm công nghệ là sinh viên, cử nhân thất nghiệp
Một báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội cho hay: 80% tài xế xe ôm công nghệ là sinh viên, cử nhân thất nghiệp
Lên top