Thà ngáy o o trên xe hồng thập tự còn hơn bạc tóc trên Phantom

Nữ đại gia từng tự hào về chiếc Rolls Royce Phantom: “Có công ty gia đình nào mà có tài sản khổng lồ bằng chính đồng tiền lao động của mình bỏ ra như gia đình tôi!!!”. Và giờ, Phantom cũng khóc.
Nữ đại gia từng tự hào về chiếc Rolls Royce Phantom: “Có công ty gia đình nào mà có tài sản khổng lồ bằng chính đồng tiền lao động của mình bỏ ra như gia đình tôi!!!”. Và giờ, Phantom cũng khóc.
Nữ đại gia từng tự hào về chiếc Rolls Royce Phantom: “Có công ty gia đình nào mà có tài sản khổng lồ bằng chính đồng tiền lao động của mình bỏ ra như gia đình tôi!!!”. Và giờ, Phantom cũng khóc.
Lên top