Thà làm nổi con vít hay thà đóng một con tàu?

Sản phẩm Camera AI View "Make in Vietnam" đang được lắp đặt tại trụ sở của Qualcomm ở San Diego (California, Mỹ) mới đây. Ảnh: Thu Hằng
Sản phẩm Camera AI View "Make in Vietnam" đang được lắp đặt tại trụ sở của Qualcomm ở San Diego (California, Mỹ) mới đây. Ảnh: Thu Hằng
Sản phẩm Camera AI View "Make in Vietnam" đang được lắp đặt tại trụ sở của Qualcomm ở San Diego (California, Mỹ) mới đây. Ảnh: Thu Hằng
Lên top