"Tết sum vầy" làm đẹp thêm truyền thống yêu thương nhau của người Việt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho công nhân tại Tết Sum vầy 2020 tổ chức ở Bắc Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho công nhân tại Tết Sum vầy 2020 tổ chức ở Bắc Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho công nhân tại Tết Sum vầy 2020 tổ chức ở Bắc Ninh
Lên top