Tàu đánh bắt xa bờ nằm bờ, 83 loài hải sản tuyệt tích!

Đánh bắt gần bờ theo lối hủy diệt khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Ảnh minh họa
Đánh bắt gần bờ theo lối hủy diệt khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Ảnh minh họa
Đánh bắt gần bờ theo lối hủy diệt khiến nguồn lợi thủy sản cạn kiệt. Ảnh minh họa