Táo quân bị phản đối: Đừng chọc cười trên khuyết tật người khác

(Ảnh: VTV).
(Ảnh: VTV).